CV

Erhvervskvalifikationer

 • Udlært elektriker.
 • Rådgivende el-ingeniør inden for bolig- og erhvervsbyggeri.
 • Stor erfaring i udarbejdelse af SKS systemer til elinstallatører.
 • Direktør med totalt strategi- og budgetansvar, herunder ansættelse og afskedigelse af personale, løn- og overenskomstforhandlinger mv.
 • Erfaring i udvalgsarbejde (uddannelsesudvalget ved Vejle Tekniske Akademi samt lærlingeudvalget samme sted).
 • Brancheorganisationsarbejde (formand for den lokale ELFO afdeling).
 • Stor bestyrelseserfaring både i den privatesektor og i den offentlige sektor.
 • Stor erfaring i turnaround af virksomheder.
 • Stor erfaring i køb og vurdering af virksomheder indenfor el-branchen.
 • Syn- og skønsmand siden 1989.
 • Udpeget som ankemand inden for elinstallationer af TEKNIQ.
 • Syn- og skønssagerne har handlet om elinstallationer bredt, men fortrinsvis bygningsinstallationer.
 • Erfaring i at prissætte følgearbejder, murer, tømrer og maler i forbindelse med udbedring af elinstallationer.

Karriere

 • 2010-Selvstændig konsulentvirksomhed SCHRØDER CONSULT
 • 2003-2010 Direktør for Teknikgruppen A/S
 • 2003-2002 Selvstændig konsulentvirksomhed SCHRØDER CONSULT
 • 2000-2002 Direktør og autorisationsindehaver i El-Compagniet A/S, Odense.
 • 1993-2000 Direktør og autorisationsindehaver i HPK-EL A/S, Hedensted.
 • 1985-1993 Afdelingschef og autorisationsindehaver i Kemp & Lauritzen, Kolding
 • 1982-1985 Sagsingeniør hos ER-Electric, Fredericia.
 • 1977-1982 Rådgivende elingeniør hos Abrahamsen & Nielsen, Århus.

Uddannelse

 • 1959-1969 Realeksamen fra Rødding Borger og Realskole.
 • 1969-1973 I lære som elektriker og udlært.
 • 1973-1977 Århus Teknikum afsluttende med eksamen som stærkstrømsingeniør.
 • 1978-1982 Merkonomstudiet afsluttende med merkonom i regnskabsvæsen.
 • 1993-1994 DA lederuddannelse for små og mellemstore virksomheder.